Přejít k hlavnímu obsahu

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo nebyly zjištěny chyby a nedostatky s vyjímkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části B zprávy. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C.1 zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.