Přejít k hlavnímu obsahu

Dobrovolný svazek obcí SOMPO
Roučkovice 63, 395 01 Pacov
IČ: 07831137; www.sompo-dso.cz
___________________________________________________________________________

Předseda svazku: Mgr. Jan Brožek, tel.: 776 286 416, e-mail: info@sompo-dso.cz

V Pacově dne 2.12.2021

Zveřejnění informací týkajících se Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025 na úřední desce obce, městysu a města


tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2022, schváleno 25.11.2021 Členskou schůzí Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025, schváleno 25.11.2021 Členskou schůzí Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.
- Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025 byl zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/ - V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.

Soubory ke stažení