Přejít k hlavnímu obsahu

V Pacově dne 25.6.2021

Zveřejnění informací týkajících se Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023, Závěrečného účtu DSO SOMPO 2020 na úřední desce obce, městysu a města

tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2021, schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí, Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023, schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí, Závěrečného účtu DSO SOMPO za rok 2020, schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí

Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.

  • Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023 byl zveřejněn dne 25.6.2021 v elektronické podobě na stránkách  https://www.sompo-dso.cz/

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2020 byl zveřejněn dne 25.6.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/

  • V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.

 

 

 

 

Soubory ke stažení