Přejít k hlavnímu obsahu

Dobrovolný svazek obcí SOMPO Roučkovice 63, 395 01 Pacov IČ: 07831137; www.sompo-dso.cz ___________________________________________________________________________

V Pacově dne 30.12.2022

Zveřejnění informací týkající se schváleného rozpočtového provizoria DSO SOMPO pro rok 2023, na úřední desce obce, městysu a města

tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně Schváleného rozpočtového provizoria DSO SOMPO pro rok 2023, schváleno 20.12.2022 radou DSO SOMPO. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací. - Schválené rozpočtové provizorium bylo zveřejněno dne 30.12.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/ - V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice. _____________________________________________________________________________________________________

Předseda svazku: Mgr. Jan Brožek, tel.: 776 286 416, e-mail: info@sompo-dso.cz

Soubory ke stažení