Přejít k hlavnímu obsahu

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.1/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.1 z 9.6.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.4/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.4 z 21.12.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria na rok 2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.3/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.3 z 20.10.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 4.6. 2018

OBEC DŮL
Důl 31, 395 01 Pacov
IČ:
Tel.: 723 036 736 E-mail: ou.dul@tiscali.cz
Žadatel: DUPONTI s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02809931
Číslo jednací: 4/2018
Datum: 4.6.2018

Věc: Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. května 2018 obdržela obec Důl Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací. Obecní úřad Důl poskytuje následující informace dle výše uvedeného zákona.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.5/2022 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.5 z 25.1.2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.