Přejít k hlavnímu obsahu

V Pacově dne 22.12.2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.2 na úřední desce obce, městysu a města

tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně Schváleného rozpočtového opatření č.2, schváleno 20.12.2021 Radou DSO SOMPO

Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.

  • Schválené rozpočtové opatření č.2 bylo zveřejněno dne 22.12.2021 v elektronické podobě na stránkách

https://www.sompo-dso.cz/

 

  • V listinné podobě je tento dokument k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.

 

Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

 

Soubory ke stažení