Přejít k hlavnímu obsahu

Schválený rozpočet na rok 2020 DSO SOMPO

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf
Informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozp. odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 k 31.12.2019, který je k nahlédnutí na internetových stránkách http://www.sompo-dso.cz/

Zveřejněno dne 1.7.2020 na internetových stránkách www.sompo-dso.cz
V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 39494 Černovice
Schváleno dne 30.6.2020 Členskou schůzí DSO SOMPO

Soubory ke stažení