Přejít k hlavnímu obsahu

OBEC DŮL
Důl 31, 395 01 Pacov
IČ:
Tel.: 723 036 736 E-mail: ou.dul@tiscali.cz
Žadatel: DUPONTI s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02809931
Číslo jednací: 4/2018
Datum: 4.6.2018

Věc: Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. května 2018 obdržela obec Důl Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací. Obecní úřad Důl poskytuje následující informace dle výše uvedeného zákona.

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
a. Odpověď: Externím poskytovatelem služeb pověřence

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
a. Odpověď: Sjednaná výše odměny činí jako fixní odměna 1,- Kč ročně a dále pak 200,- Kč za provedené úkony v hodinové sazbě dle rozpisu úkonů prováděných příslušnou osobou.

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
a. Odpověď: 0,- Kč, zdůvodnění výše platby v této částce je z důvodů, že veškeré aktivity spojené s uvedením všech dokumentů do souladu s GDPR, provádí organizace ve které je obec Důl členem, bezplatně pro své členy v rámci členského příspěvku.

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3):
a. Náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných)
b. Náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR
c. Náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo)
d. Odpověď: Na dotaz č. 4 s ohledem na odpověď č. 3 není možné odpovědět

V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách obce Důl: http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=12629

OBEC DŮL
Důl 31, 395 01 Pacov
IČ:
Tel.: 723 036 736 E-mail: ou.dul@tiscali.cz
Počet stran poskytnutých informací: 1
………………………………………………………
Pavel Strnad, starosta obce Důl

Soubory ke stažení