Přejít k hlavnímu obsahu

V Pacově dne 20.10.2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.3 z 20.10.2021 na úřední desce obce, městysu a města

tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.3 z 20.10.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.

  • Schválené rozpočtové opatření č.3 z 20.10.2021 bylo zveřejněno dne 20.10.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz
  • V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320,

395 01 Pacov

Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Soubory ke stažení