Přejít k hlavnímu obsahu

Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz

V Pacově dne 2.12.2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria na úřední desce obce, městysu a města

tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria na rok 2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 byl schválen dne 29.11.2021 a zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/
- Schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 bylo schválené dne 29.11.2021 a zveřejněné dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/
- V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou do 30 dnů od schválení a nechat zveřejněnou až do schválení dalšího střednědobého výhledu rozpočtu.

Soubory ke stažení