Přejít k hlavnímu obsahu

Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách
Svazku obcí mikroregionu Stražiště.
https://www.straziste.cz/old/?cat=101

Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí
mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí).

Kontakt na
osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com.

Soubory ke stažení