Přejít k hlavnímu obsahu

Informace ke schválenému rozpočtu pro rok 2017 Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Svazek obcí mikroregionu Stražiště má schválený rozpočet pro rok 2017 Členskou schůzí Svazku obcí
mikroregionu Stražiště dne 20.3.2017.


Rozpočet SOM Stražiště je v plném znění uveřejněn zde:
• http://www.straziste.cz/?cat=98


Datum uveřejnění rozpočtu SOM Stražiště na rok 2017 na internetových stránkách www.straziste.cz:
• 23.3.2017


Příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017:
• Celkové příjmy: 6 224 258,50,- Kč
• Celkové výdaje: 6 150 258,56,- Kč


Listinná podoba rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je k dispozici v kanceláři Svazku obcí
mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov. Pro nahlédnutí do listinné podoby doporučujeme
kontaktovat Jiřího Hodinku, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com, tel.: 776 615 478.

Soubory ke stažení