Přejít k hlavnímu obsahu

Usnesení zastupitelstva obce Důl ze dne 20.4. 2022

Zastupitelstvo obce Důl na svém zasedání konaném dne 20.dubna 2022 v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v i l o, že pro volební období 2022 – 2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Důl voleno celkem 7 členů zastupitelstva.


starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno : 9.května 2022
Sejmuto : 30.září 2022

Soubory ke stažení