Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis z ustavující schůze ze dne 31.10. 2014

Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 31.října 2014

Přítomno : 7 členů obecního zastupitelstva
Jmenovitě : Pavel Strnad, Josef Pícha, Karel Zeman, Jaroslav Sůva, Michal Hojsák, Tomáš Fortelka, Roman Sůva.

Zasedání obecního zastupitelstva bylo veřejné.


Program schůze :

1.Zahájení
2.Slib členů zastupitelstva
3.Volba starosty
4.Volba zástupce starosty
5.Volba předsedů a členů výborů
6.Různé
7.Usnesení
8.Závěr