Přejít k hlavnímu obsahu

Usnesení zastupitelstva obce Důl ze dne 21.7. 2021

Starosta obce informoval zastupitelstvo o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby na opravu komunikací v obci. Jedná se o opravu místní komunikace III. třídy v obci Důl, na kterou má obec přislíbenou dotaci z MMR a dále o opravu účelových komunikací v obci Důl.


Bylo osloveno celkem 5 firem, nabídku podaly 3 firmy:
Pořadí dle konečné ceny díla vč. DPH

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odšt. závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 48035599

Nabídková cena celkem: 2 223 475,36 Kč
Nabídková cena komunikace III. třídy: 1 877 444,03 Kč
Nabídková cena účelové komunikace: 346 031,33 Kč

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČO: 60755075

Nabídková cena celkem: 2 505 671,35 Kč
Nabídková cena komunikace III. třídy: 2 034 714,62 Kč
Nabídková cena účelové komunikace: 470 956,73 Kč

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005

Nabídková cena celkem: 2 515 573,36 Kč
Nabídková cena komunikace III. třídy: 2 084 278,96 Kč
Nabídková cena účelové komunikace: 431 294,40 Kč

Dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek je navrženo oslovit k podpisu smlouvy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje dne 21.7.2021 zadání zakázky „Oprava místní komunikace III. třídy v obci Důl“ za cenu 1 877 444,03 Kč vč. DPH a zakázky „Oprava účelových komunikací v obci Důl“ za cenu 346 031,33 Kč společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, k Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO: 48035599. K podpisu smluv o dílo je oprávněn starosta.

Počet hlasů pro 6 , počet hlasů proti 0 , zdržel se 0

Josef Pícha, místostarosta obce

Pavel Strnad, starosta obce

Vyvěšeno dne : 22.7.2021
Sejmuto dne : 11.8.2021

Soubory ke stažení