Přejít k hlavnímu obsahu

Schvalovací doložka k plánu údržby komunikací obce Důl

Plán zimní údržby komunikací byl projednán a schválen zastupitelstvem obce důl usnesením č. 1 ze dne 27.11.2019. Oznámení o schválení plánu zimní údržby bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce Důl s tím, že s plánem je možno se seznámit na OÚ Důl v úředních hodinách.

starosta obce Důl

Pavel Strnad

Soubory ke stažení