Přejít k hlavnímu obsahu

Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Zastupitelstvo obce Důl na svém zasedání konaném dne 11.dubna 2018 v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v i l o, že pro volební období 2018 – 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Důl voleno celkem 7 členů zastupitelstva.


starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno : 12.dubna 2018
Sejmuto : 31.října 2018

Soubory ke stažení