Přejít k hlavnímu obsahu

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy
informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu
fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

 

Výsledek hospodaření za rok 2019 je zisk 92 241,34.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2019 jsou celkem 192681,34.

 

Soubory ke stažení