Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2020 se bude konat dne 20.5. 2020 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtový výhled na roky 2021,2022,2023
3. Rozpočtové opatření 1/2020
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 29.dubna 2020
Sejmuto dne : 20.května 2020

Soubory ke stažení