Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2018 se bude konat dne 27.listopadu 2019 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Vyhláška č.1/2019 o místním poplatku - odpady
3. Vyhláška č.2/2019 o místním poplatku – psi
4. Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku – užívání veřejného prostranství
5. Poplatky na rok 2020
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 6.listopadu 2019
Sejmuto dne : 28.listopadu 2019

Soubory ke stažení