Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2019 se bude konat dne 10.4.2019 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Prodej pozemků č.490/3, 590/6 v kat.území Důl
3. Střednědobý výhled rozpočtu na 2020 - 2022
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 14.března 2019
Sejmuto dne : 10.dubna 2019

Soubory ke stažení