Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2019 se bude konat dne 23.1.2019 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2017
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 2.ledna 2019
Sejmuto dne : 23.ledna 2019

Soubory ke stažení