Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.6/2018 se bude konat dne 28.listopadu 2018 v 17.00 hod. v
budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Prodej pozemků č.590/1 díl „b“, 75 v kat.území Důl
3. Pronájem obecních pozemků v kat.území Důl
4. Poplatky na rok 2019
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 14.listopadu 2018
Sejmuto dne : 28.listopadu 2018

Soubory ke stažení