Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2018 se bude konat dne 31.října 2018 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Slib členů zastupitelstva
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedy a členů finančního výboru
6. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 17.října 2018
Sejmuto dne : 31.října 2018

Soubory ke stažení