Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.4/2018 se bude konat dne 19.září 2018 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
3. Různé
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 29.srpna 2018
Sejmuto dne : 19.září 2018

Soubory ke stažení