Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2018 se bude konat dne 24.1.2018 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtová opatření č.8 -2017 , č.9 - 2017
3. Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2017
4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 2.ledna 2018
Sejmuto dne : 24.ledna 2018

Soubory ke stažení