Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2017 se bude konat dne 29.11.2017 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Vyhláška č.1/2017 -poplatek za odpady
3. Vyhláška č.2/2017 – místní poplatky
4. Poplatky na rok 2018
5. Odměny v roce 2018
6. Rozpočtové provizorium
7. Rozpočtová opatření č.7-2017
8. Opatření ke kontrole Ministerstva
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 15.listopadu 2017
Sejmuto dne : 29.listopadu 2017

Soubory ke stažení