Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.4/2017 se bude konat dne 11.10. 2017 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Prodej pozemku č.570/10 a pozemku č.570/11 v kat.území Důl
3. Rozpočtové opatření č.3, č.4, č.5
4. Oprava vodovodu Důl
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 2.října 2017
Sejmuto dne : 11.října 2017

Soubory ke stažení