Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 659155/24/2900-11420-709759


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 26.04.2024 do dne 27.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 650339/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650340/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650341/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650342/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650343/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650344/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650345/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650346/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650347/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650348/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650349/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650350/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650351/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650352/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650353/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650354/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650355/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650356/24/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 650357/24/2900-11420-709759,


Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního úřadu

24. 04. 2024
Elektronicky podepsáno

Soubory ke stažení