Přejít k hlavnímu obsahu

 Kalendář svozu odpadu - Důl (2024)

Stáhněte si mobilní aplikaci kalendáře svozu odpadů SOMPO:

Nastavíte lokalitu a čas upozornění a už se vám nestane, že zapomenete připravit popelnici.

Kalendář svozu odpadů Důl 2024

Systém odděleného sběru využitelných odpadů

 

Mít co nejmenší množství směsného odpadu je budoucností odpadového hospodářství ČR.

Odpady, které je možné dále využít, jako je papír, plast, sklo, textil, kovy nebo bioodpad, tvoří téměř 2/3 váhy popelnic na směsný odpad.

Snižme množství směsného odpadu a nezahrabávejme naše peníze zbytečně do skládek. Jdou využít i účelněji! Cílem tohoto systému je tedy co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu za co nejvyššího komfortu pro občany.

 

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Není nutné odebrat celé sady. Budete si moci zvolit, které druhy nádob chcete. Zároveň je třeba upozornit, že při zavádění nového systému obdrží zájemci maximálně po jednom kusu nádob od každého typu, tedy na každé číslo popisné 1 modrá nádoba na papír, 1 žlutá nádoba na plasty a 1 hnědá nádoba na bioodpad. Pokud máte naopak pocit, že vaše domácnost nemůže naplnit dané nádoby, je možné se domluvit se sousedy na společném třídění a sadu nádob užívat společně.

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu. Každý rodinný dům má vlastní nádoby na tříděné odpady a není tedy nutné s odpady nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou představují stovky tun směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku.

Převážná část měst a obcí v ČR spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla jakousi „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Čím více vytřídíme, tím více dostaneme zaplaceno a nebude nutné zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Zároveň se o vytříděné odpady sníží množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku, čímž se sníží náklady.

 

Bioodpad - důležité upozornění:

BIOODPAD

Nádoby nesmí být přetěžovány. Nosnost plastových nádob je cca 100 kg. Při překročení váhy nemusí být nádoba vyvezena nebo může dojít k jejímu poškození. Za případné poškození nádoby v souvislosti s jejím přetížením nepřebírá společnost SOMPO, a.s. zodpovědnost.

Bioodpad umisťovaný do nádob by měl být bez jakýchkoliv obalů (papír, plast…), které do těchto nádob nepatří a komplikují tak zpracování odpadu.