Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2023 se bude konat dne 8.11.2023 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:


1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Projednání připomínek a námitek ke změně ÚP č.1 obce Důl
3. Rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023, č.7/2023
4. Poplatky na rok 2024
5. Odměny za provedené práce
6. Dary občanům
7. Inventarizační komise
8. Vodojem Nová Ves
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad
Vyvěšeno dne : 25.října 2023
Sejmuto dne : 9.listopadu 2023

Soubory ke stažení