Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.4/2023 se bude konat dne 16.8.2022 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:


1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č.3/2023, č.4/2023
3. Pojištění majetku obce
4. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
5. Prodej pozemku
6. Dopravní značení – Nová Ves
7. Nákup nádoby na zimní posyp
8. Vodovod Nová Ves
9. Smlouva o smlouvě budoucí
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Starosta obce
Pavel Strnad
Vyvěšeno dne : 2.srpna 2023
Sejmuto dne : 17.srpna 2023

Soubory ke stažení