Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Důl č.3/2023 se bude konat dne 24.5.2023 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:


1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
3. Závěrečný účet za rok 2022
4. Účetní závěrka za rok 2022
5. Smlouva s EKO - KOM
6. Rozpočtové opatření č.2/2023
7. Upřesnění provomoci starosty – rozpočtová opatření
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 4.května 2023
Sejmuto dne : 25.května 2023

Soubory ke stažení