Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 611636/23/2900-11420-709759


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz) ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

 

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2023
L.S. Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního úřadu
Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního úřadu
11. 04. 2023
Elektronicky podepsáno

Soubory ke stažení