Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2023 se bude konat dne 12.4.2023 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.

 

Připravovaný program:

1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu

2. Rezignace člena zastupitelstva

3. Volba předsedy kontrolního výboru

4. Projednání zadání změny ÚP obce Důl

5. Rozpočtové opatření č.1/2023

6. Usnesení

7. Závěr

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta obce Pavel Strnad

Vyvěšeno dne : 3.dubna 2023

Sejmuto dne : 13.dubna 2023

Soubory ke stažení