Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2023 se bude konat dne 25.1.2023 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.

Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Projednání první změny ÚP obce Důl
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2023
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta obce
Pavel Strnad

Vyvěšeno dne : 6.ledna 2023
Sejmuto dne : 26.ledna 2023

Soubory ke stažení