Přejít k hlavnímu obsahu

V Pacově dne 30.7.2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.2 z 30.7.2021 na úřední
desce obce, městysu a města

tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.2 z 30.7.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.
- Schválené rozpočtové opatření č.2 z 30.7.2021 bylo zveřejněno dne 30.7.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz
- V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz

Soubory ke stažení