Přejít k hlavnímu obsahu

Schválený rozpočet seskupený na rok 2021

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů.

Schváleno usnesením číslo 3/1/2021 dne 27.1. 2021.

Soubory ke stažení