Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Převod fin.prostředků týkajících se mim.členských příspěvků za období 3 3-4-2022 (377.310,57) z rozpočtované položky 2329 (ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) na položku 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí)

Schvalující orgán: Rada Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Schváleno dne: 20.05.2022

Soubory ke stažení