Přejít k hlavnímu obsahu

Závěrečný účet SOM Stražiště za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Výsledek hospodaření za rok 2019 je zisk 515.688,01.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2019 jsou celkem 118.194,46. V roce 2019 byla zřízena pokladna. Stav k 31.12.2019 je 8885,00.

Zveřejněno dne 19.6.2020 na internetových stránkách www.straziste.cz
V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám.Svobody 320, 395 01 Pacov
Schváleno dne 17.6.2020 Členskou schůzí SOM Stražiště

Soubory ke stažení