Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště

sestavený ke dni 31.12.2019

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Majetek
VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX. Ostatní doplňující údaje

Soubory ke stažení