Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO dne 22. 10. 2019 od 18:00 v zámeckém sále v Žirovnici

Program členské schůze:
Zahájení..........................................................................................................................................................2
Schválení programu jednání...........................................................................................................................2
Přijetí nových členů do DSO Sompo...............................................................................................................2
Informace o potvrzení dotace na D2D systém a stanovení dalšího postupu..................................................2
Schválení rozpočtového opatření číslo 1........................................................................................................4
Delegování pravomocí na radu DSO...............................................................................................................4
Informace o dílčím přezkumu hospodaření....................................................................................................4
Různé.............................................................................................................................................................4
Mgr. Jan Brožek v. r., předseda DSO Sompo
Vyvěšeno: 24.9.2019

Soubory ke stažení