Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455135, 565455111, e-mail:zivotniprostredi@mestopacov.cz

OZNÁMENÍ
Vyzvednutí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy (LHO)

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče oznamuje, že ve zařizovacích obvodech Pacov I a Pacov II byly zpracovány LHO a jednotlivý vlastníci lesů v těchto obvodech si mohou vyzvednout vlastnické separáty LHO.


Vlastnické separáty budou vydávány v době od 10.08.2022 po dobu platnosti LHO na odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče městského úřadu Pacov, náměstí Svobody 1, Pacov (budova zámku, 3. nadzemní podlaží, číslo dveří 3.13) vždy v pondělí a ve středu od 08.00 do 17.00 h, v ostatní dny po telefonické domluvě (Zdeňka Koubková, tel.: 565 455 135).


Zdeňka Koubková
pověřená zastupováním
vedoucího odboru výstavby,
životního prostředí a památkové péče

Soubory ke stažení