Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Důl

Zasedání zastupitelstva obce Důl č.6/2022 se bude konat dne 7.12.2022 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.

Připravovaný program:

  1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
  2. Nájemní smlova – obecní pozemky
  3. Poplatky na rok 2023
  4. Odměny za provedené práce
  5. Dary občanům
  6. Inventarizační komise
  7. Rozpočtové provizorium
  8. Rozpočtové opatření č.7/2022, č.8/2022, č.9/2022
  9. Usnesení
  10. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.

 

Starosta obce
Pavel Strnad

Vyvěšeno dne : 23.listopadu 2022
Sejmuto dne : 8.prosince 2022

Soubory ke stažení