Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 22. května 2012 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.