Přejít k hlavnímu obsahu

Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz


V Pacově dne 5.12.2022


Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2023 na úřední desce obce, městysu a města


tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2023. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.
- Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 5.12.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/
- V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov


Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Soubory ke stažení