Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.4/2022 se bude konat dne 31.8. 2022 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č.5/2022
3. Různé
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 17.srpna 2022
Sejmuto dne : 1.září 2022

Soubory ke stažení