Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.3/2021 se bude konat dne 8.6. 2022 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021
3. Závěrečný účet za rok 2021
4. Účetní závěrka za rok 2021
5. Rozpočtové opatření č.3/2022
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 24.května 2022
Sejmuto dne : 9.června 2022

Soubory ke stažení