Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2022 se bude konat dne 26.1. 2022 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2021
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 3.ledna 2022
Sejmuto dne : 27.ledna 2022

Soubory ke stažení