Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.6/2021 se bude konat dne 8.12.2021 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Poplatky na rok 2022
3. Vyhláška obce č.1/2021
4. Inventarizační komise
5. Rozpočtové provizorium
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 18.listopadu 2021
Sejmuto dne : 9.prosince 2021

Soubory ke stažení